KATEGORİ
Karaya oturmak

Temel büyümekte olan ve her şeye merakla yaklaşan oğlu ile haberleri seyretmektedir. "...filanca geminin filanca yerde karaya oturduğu" şeklinde bir haber geçince, oğlu Temel'e sorar: -"Papaçium, cemiler neden karaya oturiyi?" -"A uşağum, sen pen cibi sandalyeye oturacak hali yok ya!"